21/03/2017

Chiều ngày 17/3/2017 vừa qua, tại phòng A1-41 (cơ sở Thủ Đức), Ban Chủ nhiệm Khoa phối hợp cùng Đoàn Khoa Địa lý đã tổ chức buổi tọa đàm nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm 2017. Mục đích của buổi tọa đàm là cung cấp đến sinh viên các hướng nghiên cứu chủ yếu của khoa Địa lý, hướng dẫn các thủ tục đăng kí NCKH cũng như giải đáp các thắc mắc có liên quan đến hoạt động NCKH của sinh viên.