• Giới thiệu thực tập

    Trong chương trình đào tạo của khoa Địa lý, phần thực hành, thực tập thực tế chiếm một vị trí quan trọng. Bên cạnh phần nội dung thực hành, bài tập trong từng môn học, để cung cấp kiến thức, kỹ năng thực tế, trong chương trình đào tạo của khoa, có các kỳ thực tập chính như sau:

  • Qui định về Thực tập thực tế Cơ sở Năm học 2013-2014

    Qui định về Thực tập thực tế Cơ sở Năm học 2013-2014

    TT thực tế Cơ sở ngành cho lớp  Địa Lý Khóa 33 (K33/ 2012-2016) từ ngày 29 đến 31/05/2014 (03 ngày - 02 đêm ), tuyến đi: TP. Hồ Chí Minh - Bình Châu - Vũng tàu.