• Đoàn Thanh niên và Liên chi hội sinh viên Khoa Địa lý là tổ chức của sinh viên Khoa Địa lý. Trong đó, Ban chấp hành Đoàn và Liên chi hội Khoa do sinh viên Khoa Địa Lý bầu lên. Nhiệm vụ của Ban chấp hành là tổ chức, phối hợp tổ chức, hướng dẫn các câu lạc bộ trực thuộc tổ chức các hoạt động, chương trình hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện kĩ năng, hoạt động ngoại khóa, tình nguyện,...


    ĐOÀN THANH NIÊN


    Đoàn  Khoa Địa lý có vai trò đồng hành cùng sinh viên trong các hoạt động học tập và giáo dục tư tưởng, đạo đức. Các hoạt động tiêu biểu: chia sẻ phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học; tổ chức các buổi sinh hoạt chủ điểm: city tours, teambuiding, thăm quan bảo tàng...; tổ chức các hoạt động tuyên truyền và giáo dục tư tưởng đạo đức, như chương trình 20/11, hội trại truyền thống,…

    Hình 01: Hoạt động hỗ trợ Tọa đàm nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018