• Thông tin tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường

   

  THÔNG TIN TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   (Management of Natural Resources and Environment)

  Mã ngành đào tạo: 62 85 01 01

  THÔNG TIN CHUNG


  Thời gian tuyển sinh:           

  Đợt 1 (tháng 5 hàng năm)

  Đợt 2 (tháng 10 hàng năm)

   

  Hình thức tuyển sinh:

  - Thi tuyển

  - Các môn thi: Ngoại Ngữ, Môi trường học Cơ Bản (Môn Cơ Bản), Cơ sở Địa Lý Tự Nhiên (Môn Cơ Sở)

   

  Đối tượng tuyển sinh:

  - Không qua chuyển đổi: Tốt nghiệp cử nhân Địa Lý và các ngành Môi trường, Sinh thái

  - Chuyển đổi: Nông Lâm, Quản trị, Du Lịch, Kinh tế, Địa chất, Khí tượng, Thủy văn, Sinh học.

   

  Các môn học chuyển đổi:

  1. Môi trường học đại cương (45 tiết)

  2. Cơ sở Địa lý tự nhiên (30 tiết)

  3. Bản đồ đại cương (30 tiết)

  4. Xác suất thống kê (45 tiết)

    

  Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: file Wordfile PDF

    

   


  LIÊN HỆ

  - Địa chỉ văn phòng: Phòng A.222, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại: (84-28) 38293828 – Số nội bộ 130
  - Website:dialy.hcmussh.edu.vn  Email: dialy@hcmussh.edu.vn